O projektu

Opětovné využití, opravy a renovace jsou srdcem prevence vzniku odpadu, která by měla být prioritou předcházející samotné odpadové hospodářství.

Zamezit produktům, aby se staly odpady je tím nejlepším způsobem jak zachovat jejich energii a materiály v nich obsažené na nejvyšší možné úrovni a vyhnout se zátěži spojené s nakládáním s odpady. Dnešní spotřebitel je nabádán obměňovat staré produkty za nové a naopak odrazován od oprav vysokými cenami, omezenou dostupností náhradních dílů a designem produktů, který opravy často ani neumožnuje. Přesto si ale lidé stále častěji uvědomují hodnotu věcí a opětovné využití se těší rostoucí oblibě  ať již jde o internetové platformy umožňující výměnu zboží z druhé ruky, opravárenské kavárny či bleší trhy.

Pokud je předmět odložen a stane se odpadem, příprava pro opětovné využití je cestou jak obnovit jeho funkci a zamezit znehodnocení. Předměty odložené jako odpad skrývají velký potenciál – až jedna třetina věcí, které končí na sběrných dvorech odpadů jsou stále využitelné.

Evropská unie, která se v současné době snaží přehodnotit nakládání s přírodním zdroji a materiálními toky v členských státech, připravuje změny v odpadové legislativě, které by měly zajistit odklon od lineárního charakter současné ekonomiky směrem k takzvaného oběhovému hospodářství (cirkulární ekonomika). Oběhové hospodářství zohledňuje limity naší planety a má za cíl zajistit cirkulaci materiálů, snížit produkci odpadů a skrz změnu výrobních a spotřebitelských modelů také vytvářet pracovní příležitosti. Opětovné využití a příprava pro opětovné využití v tomto konceptu zásadní a jejich význam se odrazí i v odpadovém hospodářství ČR. 

Partneři projektu